september 2017

De Hoge Gezondheidsraad publiceert een nieuw advies met aanbevelingen over de vaccinatie tegen herpes zoster virus (gordelroos, zona).

Hier kunt u de nieuwsbrief van het Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem lezen met info over nieuw therapieaanbod rond verslavingszorg, nieuwe therapeuten, psycho-educatiesessies voor patiënten en nog veel meer.

Op zoek naar een beweegactiviteit waar iedereen kan aan meedoen? Een wandeling in het groen of een speeltuin voor de kinderen? Een begeleide beweegles in uw wijk? Een sportclub om uw conditie wat op te krikken? U vindt het allemaal dankzij de Gentse beweegzoeker!

De Stad Gent zoekt controleartsen voor het nagaan van de doodsoorzaak van personen overleden op het grondgebied van de Stad Gent en voor wie een aanvraag tot crematie is ingediend.

Graag stellen we V³ector aan u voor. V³ector is een intensief ambulant programma voor cliënten met stemmingsstoornissen. Dit psychotherapeutisch aanbod in groepsverband is gericht op het versterken van eigen mogelijkheden.

Minder administratie en meer zekerheid om betaald te worden als men een patiënt behandelt die niet bij het Riziv ingeschreven is: dat zijn de voordelen van MediPrima. Het systeem wordt momenteel getest bij een aantal huisartsen verspreid over het land. Het Riziv zal eerstdaags een specifieke e-learning online plaatsen.

Voor een doctoraatsonderzoek, gefinancierd door Kom op tegen Kanker, is men op zoek naar een huisarts die ervaring heeft in het begeleiden van teelbalkankerpatiënt(en) om deel te nemen aan het rondetafelgesprek ‘de subjectieve ervaring van teelbalkankerpatiënten’ dat doorgaat op 11 oktober 2017 om 14u in het UZ Gent.

De prioritaire zones (wijken/gemeenten) voor impulseo-premies zijn gekend. Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar één van deze prioritaire zones, een premie krijgen.

Hoe gaat u om met gezondheidseducatie betreffende seksualiteit in de zorg bij patiënten met hartfalen? Neem deel aan een korte vragenlijst die peilt naar de kennis, attitude en barrières die ervaren worden door zorgverleners omtrent dit topic.

De 10 Lokale Dienstencentra (LDC's) in Gent gaan niet meer elk apart hun aanbod bekend maken naar burgers toe, maar zullen in clusters samenwerken. Een cluster van LDC’s zal een regio in Gent bedienen. Hieronder kunt u de indeling van die regio’s terugvinden.

In dit wetenschappelijk advies formuleert de Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot de preventie van infecties met het humaan papillomavirus (HPV) bij kinderen en adolescenten.

Cannabisallergie is een relatief nieuw (ontdekte) allergie. Momenteel loopt er een studie omtrent cannabisallergie waarvoor men volop patiënten zoekt die in contact zijn gekomen met cannabis en hierbij klachten hebben ontwikkeld.

Pinda-allergie is de belangrijkste oorzaak van sterfte ten gevolge van een voedselallergie! Recent onderzoek toont echter aan dat het risico op het ontwikkelen van een pinda-allergie sterk kan verminderd worden. De huisarts kan hier een cruciale rol spelen door kinderen met ernstig eczeem en/of ei-allergie jonger dan 12 maanden oud door te verwijzen naar een dienst kinderallergologie van een ziekenhuis.

Op woensdag 25/10 organiseert de HVG een debatavond over Veiligheid. Voelt u zich soms onveilig? Hoe kunnen we de veiligheid van artsen verhogen? En hoe is het met de veiligheid op de wachtposten gesteld? Ga in debat met panelleden van de Politie, de Orde der Geneesheren, de werkgroep wachtdienst en nog meer interessante sprekers.

De eerstelijnsconferentie van februari leidde tot een oproep om eerstelijnszones (ELZ) op te richten. Momenteel wordt er gewerkt aan een aanvraag voor een eerstelijnszone die de volledige stad Gent omvat. Ook in de oostrand van Gent wordt gewerkt aan de vorming van een ELZ.