juli 2017

Vanaf september 2017 starten de fietslessen opnieuw in de wijken Dampoort/Sint-Amandsberg, Ledeberg en Rabot/Blaisantvest. Deze laagdrempelige beweeglessen staan open voor alle inwoners van de wijk.

Het Kenniscentrum (KCE) bestudeerde PlanCad, het wiskundig model voor het artsenbestand gebruikt door de Planningscommissie. Het blijkt technisch voldoende performant te zijn maar het mag niet beschouwd worden als een gesloten systeem en zou beter moeten worden afgestemd op de maatschappelijke evoluties en het beleid.

Als huisarts komt u vanaf 2016 in aanmerking voor een geïntegreerde premie ter ondersteuning van de praktijk en van het gebruik van E-diensten. Vanaf nu kunt u via de website van het RIZIV de premie voor 2016 aanvragen. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Het bedrag van de premie stijgt naarmate u aan bijkomende voorwaarden voldoet.

De recente persberichten dat zieke kinderen beter niet naar de huisarts gaan, hebben terecht veel ongeloof en verontwaardiging opgeroepen. Want huisartsen zijn perfect opgeleid om de zorg voor kinderen op te nemen en om de ernst van de ziekte juist in te schatten. Domus Medica en het Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde reageren krachtig terug!

Wat heeft u nodig om kankerpatiënten goed te kunnen ondersteunen? Neem deel aan deze korte enquête, in opdracht van minister Vandeurzen, en laat weten waar u als huisarts nood aan heeft in het omgaan met psychosociale problemen van kankerpatiënten.

De laatste weken ziet de dienst infectieziektebestrijding van het Agentschap Zorg en Gezondheid een stijging van het aantal gevallen van Legionella pneumophila in de regio van Gent, vooral in Oostakker. Indien uw patiënt een klinisch beeld heeft passend bij legionellose, neem contact op met de dienst infectieziektebestrijding.

Voor een onderzoek naar de percepties over de samenwerking tussen professionele zorgverleners en vrijwilligers in de palliative zorg, is men op zoek naar huisartsen. Wilt u deelnemen aan een focusgroep van ca. 90 minuten (inclusief een vervoersvergoeding en boekenbon)?

Nabestaanden die iemand verloren hebben door zelfdoding kunnen bij de gesloten gespreksgroep van het CGG Eclips terecht om andere nabestaanden te ontmoeten, zijn/haar verhaal te doen, ervaringen uit te wisselen en (h)erkenning te vinden.

Het lichaam kan bij hitte anders reageren op medicatie. Daarom raadt het Vlaams Warmteactieplan chronisch zieken en ouderen aan hun huisarts of apotheker te raadplegen om na te gaan of tijdelijke aanpassingen aan hun medicatieschema wenselijk zijn.