januari 2017

De HVG wenst iedereen een fantastisch en gezond 2017 toe!

Hoe groot is de behoefte van huisartsen aan informatie over zeldzame ziekten? Geef a.d.h.v. een korte vragenlijst uw mening over hoe het bewustzijn bij artsen over zeldzame ziekten kan verhoogd worden.

In welke mate maakt u gebruik van ondersteuning in uw praktijk? Neem deel aan deze korte enquête met als onderzoeksthema 'Huisartsenpraktijken in Vlaanderen: ondersteuning door praktijkverpleegkundigen'.

Het thema 'veiligheid' leeft onder de huisartsen. Een aantal artsen gaven aan geïnteresseerd te zijn in een personenalarm/alarmknop.

De werkgroep CRAGT van de HVG organiseerde op 3 december hun jaarlijks symposium met als thema: Taboes in de ouderenzorg.

Gezien het wegvallen van het additioneel budget, kwam het Netwerkpunt Het Pakt op de helling te staan. Maar hulpverleners kunnen nu toch blijvend beroep doen op het Netwerkpunt bij vragen omtrent het regionale aanbod geestelijke gezondheidszorg en assertieve zorg in de samenleving.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid wenst een onderzoek uit te voeren bij haar partners (huisartsen, arts-specialisten, klinisch biologen, microbiologen, CLB-artsen, …) i.v.m. de meldingsplicht van infectieziekten.  U ontvangt een vergoeding voor het deelnemen aan een korte bevraging.