december 2016

7 gemotiveerde studenten geneeskunde willen het onderwerp 'Agressie tegen de huisarts' uitdiepen. Voelt u zich aangesproken? Reserveer dan 3 minuten van uw tijd voor deze korte enquête.

Interesse in een applicatie die het maken van een afspraak zowel voor arts als patiënt faciliteert? Aan de hand van een korte enquête wordt gepeild naar de interesse bij de artsen.

Op de Nationale commissie artsen-ziekenfondsen van 5 december werd beslist om de raadpleging van de geaccrediteerde huisartsen te indexeren met 2,12%.

Hoe ziet u de outreachende verpleegkundige zorg aan personen met een langdurige psychiatrische problematiek? Deel uw mening adhv. deze korte enquête.

Eénlijn.be organiseerde in de periode 2013-2016 reeds talloze opleidingen over eGezondheidsdiensten en staat garant voor professionele ondersteuning via één hulplijn. Nu geeft éénlijn.be de doorstart voor nog eens drie jaar met een vernieuwde website en nieuwe sessies.

In het Centrum voor Respiratoire Gezondheidszorg kunnen patiënten terecht voor de opsporing en behandeling van tuberculose, bijvoorbeeld voor een tuberculinehuidtest of een longfoto. Ook met vragen kunt u hier steeds terecht.

Sinds oktober 2015 is de huisarts verplicht om de derdebetalersregeling toe te passen voor personen met een verhoogde tegemoetkoming. Uit een recente bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform blijkt dat veel huisartsen de maatregel toepassen. Anderzijds blijkt ook dat er nog veel verwarring is rond de maatregel, dat ze niet verplicht is bij huisbezoek en dat er nog steeds huisartsen zijn die de toepassing ervan weigeren.

Zelfstandig thuis blijven wonen wordt steeds moeilijker. Zorg24 kan hiervoor een antwoord bieden. Door de samenwerking van verschillende zorgverleners in Groot-Gent kan een netwerk van 24/24u zorg rondom de cliënt worden opgebouwd. Als huisarts kunt u zorgbehoevende cliënten doorverwijzen.

KDO biedt intensieve ondersteuning aan (ex-)drugverslaafde ouders met kleine kinderen (tot 12 jaar) en zwangere vrouwen. KDO is een gratis, vrijwillig en laagdrempelig project.

Het wegvallen van een aanzienlijk deel van de financiële middelen voor het netwerk PAKT, heeft als gevolg dat de eerstelijnspsychologische functie in haar huidige vorm wegvalt!

Vanaf 1 januari 2017 treedt een gewijzigd ministerieel besluit in werking met een geactualiseerde lijst van de meldingsplichtige infectieziekten in Vlaanderen. Zes infectieziekten worden toegevoegd.