oktober 2016

Wilt u een e-learning over doelgerichte zorg uittesten? De vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg UGent zoekt een 40-tal huisartsen die deze e-learning willen volgen en beoordelen voor 2 accrediteringspunten. Uw mening is belangrijk!

Op 14 november is het World Diabetes Day en willen we de preventieboodschap met 6 gouden tips mee helpen verspreiden. Doe mee met het massaal verspreiden van deze boodschap want preventie en een tijdige diagnose kunnen veel problemen voorkomen.

Sinds enkele jaren neemt het aantal personen met een burn-out sterk toe. De weg naar gepaste ondersteuning is voor velen een zoektocht. Wie stress- en burn-out-klachten heeft, kan bij Compaan terecht.

De overheid is op zoek naar experten om deel te nemen aan een jury i.v.m. pilootprojecten ‘thuishospitalisatie’. Heeft u expertise in één van de domeinen oncologie, psoriasis, complexe wondzorg, intraveneuze antibiotica of thuishospitalisatie? Dan kunt u zich kandidaat stellen.

Wereldwijd is oktober de maand van de strijd tegen borstkanker. Voor artsen is er een infosheet met algemene informatie over het bevolkingsonderzoek.

De Opvoedingswinkel en Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang bieden een interessant laagdrempelig aanbod rond Opvoeden van Pubers aan. Help mee deze onlinelezingen bekend te maken naar ouders!

De HVG wil in kaart brengen hoe het gesteld is met de veiligheid in de huisartsenpraktijken en tijdens de wachten. Neem deel aan onze enquête en geef uw mening, ervaringen en ideeën door. Zo krijgen we een realistische kijk op de problematiek en bepalen jullie mee welke acties op het terrein nodig zijn!

Het UZ Gent start met video-MOC's via het Collaboratief Zorgplatform (CoZo), het digitaal samenwerkingsplatform voor ziekenhuizen, zorgverleners en patiënten. Via deze weg zal het inbellen op een MOC eenvoudiger worden want geen extra software nodig. De HVG is op zoek naar huisartsen die feedback willen geven.

De SEL Zorgregio Gent wil zicht op krijgen op de manier waarop huisartsen samenwerken met eerstelijnspsychologen. Wilt u graag meewerken aan dit belangrijk onderzoek? Vul dan deze korte vragenlijst in.

In het najaar staan er weer verschillende Mind-Springcursussen op het programma voor asielzoekers en vluchtelingen. Verwijs uw patiënten door naar deze gratis sessies.

De Orde der Artsen lanceerde gisteren de nieuwe website www.artsinnood.be. Via het gratis nummer 0800 23 460 kunnen artsen, collega's of familieleden in alle discretie en vertrouwen het hulpplatform voor psychische problemen contacteren.

De werkgroep CRAGT van de HVG nodigt u uit op 3 december voor hun jaarlijks symposium met als thema: Taboes in de ouderenzorg.