augustus 2016

Vanuit Domus Medica werd er sterk geijverd om het nieuwe systeem van MyHandicap pas in te voeren indien aan twee voorwaarden voldaan werd:

Hierbij de elektronische versie van de nieuwe Hallo, het huisartsenblad van de artsen van het AZ Maria Middelares.

Denk je eraan om te stoppen met roken? Dan kan een groepscursus je misschien helpen. De ervaren tabakoloog Luc Timmermans helpt je in acht sessies van je slechte gewoonte af.

Een huisartsenpraktijk kan voor zijn eerste installatie in of een verhuis naar een prioritaire zone, een premie krijgen. Hier het nieuwe overzicht van prioritaire zones die nu in aanmerking kunnen komen voor een aanvraag van de premie ter ondersteuning huisartsen. 

Naar aanleiding van de hoge temperaturen en de verwachte hoge ozonconcentraties wordt de waarschuwingsfase van het hitte- en ozonplan geactiveerd. Deze fase start op woensdag 24 augustus 2016 en loopt tot zondag 28 augustus 2016. Vanaf nu zijn maatregelen nodig om kwetsbare doelgroepen te beschermen tegen de hitte en luchtvervuiling.

Domus Medica kaartte in een gesprek met de FOD Sociale Zekerheid (DG Personen met een handicap) de moeilijkheden aan in verband met de elektronische aanvraagprocedure. Enkele afspraken werden gemaakt die tegemoet komen aan de vraag van de huisartsen!

De Provinciale Commissie voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening Oost-Vlaanderen laat weten dat er een proefproject 'Collocatie' start inzake patiëntenvervoer volgens de Wet op de gedwongen opname.

Af en toe krijgt de HVG vragen van artsen m.b.t. het lidgeld dat jullie dienen te betalen: Is dit verplicht? Waarvoor wordt het gebruikt? … enz. Hierbij een korte toelichting.

De Hoge Gezondheidsraad heeft volgend advies gepubliceerd: Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep. Winterseizoen 2016-2017.

Wilt u meer te weten komen over het nieuwe mobiliteitsplan en de gevolgen voor uw huisbezoeken? Een oplossing horen voor al uw mobiliteitsproblemen? Kom dan zeker naar de debatavond van de HVG (met accreditering)! Schrijf u nu in!

In het kader van de opleiding verpleegkunde aan de Arteveldehogeschool is men dringend op zoek naar organisaties die bereid zijn om 1 of meerdere studenten verpleegkunde te ontvangen voor inleefmomenten. Dit om studenten kennis te laten maken met domein van de maatschappelijke gezondheidszorg en de rol die de verpleegkundige hierin kan opnemen.