mei 2016

Mogen huisartsen binnenkort ook parkeren op niet-parkeerplaatsen wanneer ze een huisbezoek afleggen? Als het van Jean-Jacques Flahaux en Olivier Chastel afhangt wel. Beide liberale kamerleden dienden gisteren een wetsvoorstel in die zin in.

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) doet een dringende oproep tot een betere coördinatie van de initiatieven op gebied van tuberculose in ons land.

Medicatie voor pijnstilling wordt in het kader van dringende medische hulp normaliter niet terugbetaald uitgezonderd wat betreft pijnstillers voor chronische pijnpatiënten.

Maandag lanceerde Vlaams minister Jo Vandeurzen de campagne ‘Herken een beroerte’, die toont hoe het groot publiek met een eenvoudige test snel en makkelijk de symptomen van een CVA (Cerebro Vasculair Accident) kan herkennen.

Op 10 juni organiseert AISE (de Europese industrie-associatie voor detergenten) een stakeholder workshop rond “Better regulation”.  

Door de bevolkingstoename op het opvangponton 'Reno' aan de Rigakaai, is er nood aan een extra huisarts voor één of twee consultaties.

Hoewel de gezondheid van kinderen jonger dan vijf er wereldwijd aanzienlijk op vooruitgegaan is, blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de gezondheid van 10- tot 24-jarigen al jaren lijdt onder een gebrek aan zorg en preventie.

Uit een grootschalig onderzoek bij Vlaamse studenten blijkt dat een belangrijk deel van de studenten (tot 10%) stimulerende medicatie (zoals bv. Rilatine®) als een prestatieverhogend middel (‘leerpil’) gebruikt.

In Vlaanderen groeit minstens 1 op 10 kinderen en jongeren op bij een ouder met een afhankelijkheidsproblematiek. Deze kinderen zijn kwetsbaar om zelf ook problemen te ontwikkelen.

De HVG ijvert er al enkele jaren voor om de eerstelijnspsychologische functie voor ons hele gebied te kunnen uitrollen, maar hiervoor ontbreken middelen. We geloven dat dit een welkome ondersteuning zou zijn van het werk van de huisartsen in de eerste lijn.

Het 'Contactpunt Dementie' is een samenwerkingsinitiatief van de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen.

WZC Sint-Jozef vzw zoekt een coördinerend en raadgevend arts.

In lijn met zijn missie verzekert het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (fagg) de kwaliteit, veiligheid en doeltreffendheid van magistrale bereidingen.

Er zijn wijzigingen op til wat betreft de terugbetalingstarieven van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten.