maart 2016

KOVAG wenst huisartsen attent te maken op het voorschrijven van Locabiotal. Locabiotal bevat fusafungine waarvan de baten-risicoverhouding negatief is beoordeeld. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten raadt aan het geneesmiddel niet meer te gebruiken en voor te schrijven.

Kent u personen die in een asielprocedure zitten of erkend vluchteling zijn en die baat hebben bij een versterking van hun mentale veerkracht? Zij mogen geheel vrijblijvend naar de informatie-bijeenkomst komen, ook zonder aanmelding. Binnenkort start een Arabischtalige Mind Springgroep in Gent.

De SEL Gent en het Pakt slaan opnieuw de handen in elkaar om sessies ‘intersectorale intervisie rond de GGZ’ te organiseren.

Op woensdagavond 13 april organiseren we het allereerste muziekfestival door en voor Gentse huisartsen: HVG's Got Talent. Vanaf 19u zijn u en uw partner heel de avond welkom in de Centrale om uw collega's muzikaal aan het werk te zien!

In het kader van een masterproef huisartsgeneeskunde aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) naar “gastro-intestinale kanker incidentie na bariatrische heelkunde” wordt uw medewerking gevraagd. Als huisarts bent u cruciaal voor het slagen van deze studie.

De VUB wil huisartsen informeren over het lopende project rond opzettelijke zelfverwonding. Uw hulp wordt gevraagd in doorverwijzing van jongeren welke zichzelf verwonden.

Het Praatcafé Dementie wil dementie bespreekbaar maken en familie en vrienden van personen met dementie bijeenbrengen. Verwijs gerust patiënten en hun familieleden door naar deze interessante bijeenkomsten!

De Vlaamse Overheid organiseert het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. De belangrijkste gegevens hierover voor de huisartsen werden samengevat in bijlage.

De jeugdhulp in Vlaanderen krijgt een update, waardoor ze versterkt en gebruiksvriendelijker de vele uitdagingen aankan. Er wordt meer ingezet op preventie en laagdrempelige hulp.

Welkom op de website van Huisartsenvereniging Gent, dé beroepsvereniging die alle huisartsen in Groot Gent verenigt

In het onderzoeks- en dienstverleningscentrum Zorginnovatie van de Arteveldehogeschool wordt dit academiejaar een onderzoek uitgevoerd naar “Shared Decision Making (SDM) bij personen met dementie”. Werk mee aan dit onderzoek via een korte vragenlijst.

Sinds 1 juli 2015 bent u als zorgverlener wettelijk verplicht om het van de patiënt ontvangen bedrag voor de verleende verstrekkingen (betaling met geld of via bankkaart) op het deel ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp of van aflevering te vermelden.

De me-ASSIST (Modified Electronic - Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test) is een screeningsinstrument voor alcohol, roken en ander middelengebruik.

De complexiteit en snelle evolutie naar meer geïntegreerde patiëntenzorg vraagt de dag van vandaag van huisartsen veel inzet op vlak van netwerken, samenwerken, en alle soorten beheer (financieel, maar ook op vlak van tijd, en stress/zelfzorg).

Op 11 april 2016 verandert de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid de aanvraagprocedure voor personen met een handicap.

Steeds meer huisartsen staan open voor multidisciplinaire samenwerking binnen de eerste lijn. Maar of er nu een verpleegkundige of een praktijkassistent in de huisartsenpraktijk moet komen, daar is nog heel wat discussie over.