juni 2015

KOVAG (Koninklijk Oost-Vlaams Apothekersgild) lanceert een campagne om patiënten ertoe aan te zetten steeds hun medicatieschema mee te nemen bij een apothekersbezoek, doktersconsult of ziekenhuisopname.

Uw medewerking als doorverwijzer wordt gevraagd in een onderzoek van de UGent naar de werkzame processen binnen psychotherapie. In deze studie worden twee behandelingen (waarvan de effectiviteit reeds bewezen is) voor depressie vergeleken in relatie tot de kenmerken van de cliënt. Kent u personen met depressieklachten? Verwijs hen door voor dit onderzoek!

De Hoge Gezondheidsraad heeft nieuwe aanbevelingen uitgevaardigd omtrent de preventie van pneumokokken infecties bij kinderen en adolescenten.

Op de Gezondheidsraad van 11 mei werd het signaal gegeven dat er onduidelijkheden zijn over de medische kaart van het OCMW en het voorschrijven van sterke pijnstillers. Door een juist gebruik en kennis van de huidige OCMW en RIZIV reglementering, kan de paracetamol pijnstiller voor een grote groep patiënten wel terugbetaald worden.

Het Centrum voor Kankeropsporing en de Oost-Vlaamse Logo's (Logo Gezond+, Logo-Waasland en Logo Dender) zijn bezig met het aanleggen van een sprekerspool rond de Vlaamse bevolkingsonderzoeken naar kanker. Infosessies over de bevolkingsonderzoeken zijn het uitgesproken moment om de bevolking de juiste informatie te geven en hen de kans te bieden om vragen te stellen. In bijlage vindt u de vacature.

Het PAKT stelde in samenwerking met HVG een pakket samen rond geestelijke gezondheid. Intussen werd dit vormingspakket reeds aan 2 LOK-groepen gegeven. Na afloop bezorgden we de artsen een vragenlijst waarbij we peilden naar hun ervaringen. De bevindingen van de huisartsen zijn zeer positief.

Sinds enige tijd is TEJO, therapeuten voor jongeren, ook actief in Gent. Ze bieden psychische hulpverlening aan kinderen en jongeren, op vrijwillige basis, anoniem en gratis. Kent u jongeren die hulp kunnen gebruiken? Tejo Gent staat voor hen klaar.

De verplichte derdebetalersregeling voor patiënten met recht op een verhoogde tegemoetkoming gaat toch in op 1 juli. De artsensyndicaten hebben bij het Verzekeringscomité wel een overgangsperiode van drie maanden bedongen, zodat artsen de nodige maatregelingen kunnen nemen. Het BVAS laat u het document in bijlage na ter verduidelijking van de financiële en administratieve gevolgen voor de huisarts.

De waarschuwingsfase van het Hittegolf- en ozonpiekenplan van de Stad Gent is afgekondigd vanaf 30 juni tot en met zondag 5 juli 2015Er worden deze dagen immers hoge temperaturen verwacht. Ook de FOD Volksgezondheid kondigt niveau 2 af van het federaal ozon- en hitteplan.