mei 2015

In het kader van een bachelorproef rond voeding bij ouderen met dementie, wordt uw medewerking gevraagd. Met behulp van een enquête wil men nagaan hoe de informatieoverdracht rond volwaardige voeding voor ouderen met dementie naar mantelzorgers vandaag verloopt.

'Wegwijs in de eerstelijnsgezondheidszorg' is de nieuwe brochure die de Gentse Gezondheidsdienst uitbrengt in 8 talen. Aan de hand van de brochure (en bijhorende filmpjes) worden mensen geïnformeerd en gestimuleerd om gezondheidszorg niet uit te stellen.

De FOD Volksgezondheid startte eind mei een campagne om de informed consent te promoten bij patiënten. Dat is nodig wil men de elektronische en beveiligde uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners echt operationeel maken.

De Sociale Kaart van Gent geeft een overzicht van de brede welzijnssector, en toont hoe dit in het Gentse ingevuld wordt. Het Welzijnsoverleg Regio Gent heeft getracht om de wijzigingen binnen de diverse sectoren zo overzichtelijk mogelijk weer te geven in een handig boek