maart 2015

‘Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’. Dat is de slogan van de 4de editie van de Week van de Valpreventie, die wordt georganiseerd van 20 tot en met 26/04/2015. 

In oktober 2013 is de overheid gestart met het Vlaams bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Tegen eind 2015 zal de volledige doelgroep (mannen en vrouwen 56-74jaar) uitgenodigd zijn om deel te nemen. Sensibiliseren en juist informeren van de bevolking is zeker nodig bij een nieuw bevolkingsonderzoek. Vandaar deze oproep om in maart mee te werken aan de internationale maand van de strijd tegen darmkanker.

Uw medewerking wordt gevraagd in het kader van een masterproef van de opleiding tot Master in de verpleeg- en vroedkunde aan de UGent. Een online vragenlijst voor hulpverleners werd ontwikkeld omtrent informatie opzoeken op internet rond gezond zwanger worden.

Twee laatstejaars HAIO's vragen u deel te nemen aan de e-learningmodule "depressie bij ouderen in de huisartsenpraktijk". Huisartsen komen regelmatig in contact met depressie bij ouderen en vermoedelijk zullen ze er ook alleen nog maar meer en meer mee geconfronteerd worden. 

De Hoge Gezondheidsraad heeft zijn vaccinatiefiches herzien waarin het aanbevelingen geeft over welke vaccins toegediend moeten worden, aan wie, op welke leeftijd, enz. 

De huisarts speelt een cruciale rol in het detecteren, diagnosticeren en behandelen van psychische klachten die zich manifesteren op het werk. KU Leuven, LUCAS (het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy) organiseert in opdracht van het RIZIV een onderzoek over de visie van huisartsen op de relatie tussen werk en psychische klachten.

Merkt u dat er iets niet klopt bij een patiënt en zijn er nog geen hulpverleners ingeschakeld? Vraagt een cliënt of mantelzorger naar extra hulp en ondersteuning? Dan kunt u als huisarts voortaan terecht bij het Contactpunt Dementie. Waar professionele hulpverleners op een laagdrempelige manier kunnen signaleren wanneer een persoon met dementie of zijn mantelzorger (extra) ondersteuning nodig heeft.

Over enkele weken schakelen de wachtposten Gent over op de federale standaard voor medische berichten: eHealthBox. Dit betekent dat de wachtpostverslagen met betrekking tot uw patiënten enkel via dit kanaal beschikbaar zullen zijn. Bovendien zou dit ook een oplossing moeten bieden aan de onopgeloste problemen rond het versturen en ontvangen van de wachtpostverslagen.

Kom op tegen Kanker lanceerde in 2013 een campagne waarin het kankerpatiënten en hun naasten opriep om hun ervaringen te vertellen over het gesprek waarin hen slecht nieuws werd meegedeeld over hun ziekte of behandeling. Deze campagne leidde tot aanbevelingen voor zorgverleners om slechtnieuwsgesprekken beter te doen verlopen.

De Hoge Gezondheidsraad publiceert volgend advies over nucleaire ongevallen op de HGR website.

Wist je dat 1 op 3 Gentenaars wel eens te maken heeft met stress, depressieve gevoelens, verlies...? Met het project “Blijf er niet mee zitten!” wil stad Gent in de verschillende wijken geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de veerkracht van Gentenaars vergroten door middel van een GRATIS aanbod aan sessies.

Wellicht heeft u vernomen dat er in Nederland controverse is ontstaan over het gebruik van naalden van de firma Terumo. Volgens de berichtgeving in de media gaat het over naalden van het type K-pack II en Neolus waaruit epoxyhars zou lekken. Zowel in België en Nederland als op Europees vlak wordt dit onderzocht en gaat men na welke de mogelijke risico's zijn.