februari 2015

Heeft uw patiënt psoriasis en gebruikt hij/zij momenteel geen systemische medicatie? Dan kan uw patiënt bijdragen aan een onderzoek van het UZ Gent om het werkingsmechanisme van psoriasis beter te begrijpen. De patiënten kunnen helpen met een éénmalige bloedafname en/of huidbiopsie. 

 

Het evaluatierapport van het navormingsproject CNI is klaar!

4e Nieuwsbrief Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem. 2015 is net begonnen en het werd tijd voor een nieuwe nieuwsbrief want het therapiehuis heeft heel wat te melden!

Vanuit de werkgroep navorming is een inventarisatie gebeurd van de navormingen die in de navormingskringen (binnen het werkgebied van de HVG) sinds 2011 gegeven zijn. Daarenboven werden ook de geplande vormingen voor 2015 aan ons doorgegeven.

De Hoge Gezondheidsraad heeft volgende adviezen gepubliceerd op de HGR-website: een herziening van vaccinatiefiche tegen pneumokokken bij volwassenen, een advies betreffende het potentieel gebruik van het humane pericard als menselijk lichaamsmateriaal en een herziening van alle uitsluitingscriteria voor bloeddonoren ter preventie van de overdracht van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. 

In het voorjaar 2015 actualiseren alle sociale verhuurders hun kandidatenregister. Dit betekent dat elke kandidaat-huurder een actualisatieformulier krijgt dat moet nagezien, aangevuld of verbeterd worden. Als huisarts zijn wellicht tal van uw cliënten ingeschreven voor een sociale woning en kunt u hen hierin ondersteunen.

Zou u soms een tolk ter plaatse willen aanvragen maar u weet niet hoe? Of bent u steeds het nummer kwijt van Ba-Bel, de telefonische tolkdienst? Een webcamtolk, nog nooit van gehoord? Geen nood, samen met de tolk- en vertaaldienst Gent heeft de HVG een eenvoudig overzicht gemaakt van alle tolk-mogelijkheden die gratis ter beschikking staan van de Gentse huisarts.

Kruis aan in uw agenda: de Algemene Vergadering heeft plaats op 27 mei om 20u in het Geuzenhuis. Uw stem als lid is dit jaar cruciaal want er staat heel wat op het programma!

In mei 2015 wordt op de algemene vergadering een nieuwe RvB verkozen. Omdat twee artsen afscheid nemen van het bestuur, zijn we op zoek naar nieuw bloed.