november 2014

Het CAPRI (Collaborative Antwerp Psychiatric Research Institute) verbonden aan de Universiteit Antwerpen voert onderzoek uit naar het voorschrijfgedrag van antipsychotica bij huisartsen en psychiaters in Vlaanderen. Meerbepaald wil men voorkeuren voor bepaalde producten in kaart brengen, alsook de factoren die hier een invloed op hebben.

Denkt u erover om te associëren? Werkt u reeds in een groepspraktijk? Dan zal dit onderzoek u ongetwijfeld interesseren! Naar aanleiding van de MaNaMa thesis 'Tevreden over uw associatiecontract?', zal getracht worden in kaart te brengen in welke mate Vlaamse huisartsen tevreden zijn met het type associatie(contract) waarin ze werken.

Zorgprogramma oncologie AZ Sint-Lucas stelt voor: Week van de Oncologie. Als patiënten zelf of in hun naaste omgeving geconfronteerd worden met kanker, komen veel vragen naar boven. Het oncologisch team van artsen, verpleegkundigen en paramedici geven graag meer uitleg en tips in een aantal infosessies. 

Het PAKT inventariseert het aanbod psycho-educatie rond de thema’s angst, stress, depressie en slaapproblemen in de regio Gent – Eeklo – Vlaamse Ardennen. Het gaat om één of meerdere informatieve sessies rond bovenstaande thema’s voor patiënten en/of hun familieleden. Daarnaast heeft ook de Gezondheidsdienst van Gent een nieuw aanbod rond geestelijke gezondheid: Geestelijk Gezond Gent.

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de uitsluiting van dringende medische hulp voor EU-burgers (en hun familieleden). Dit betekent dat de OCMW's EU-burgers en hun familieleden niet meer mogen uitsluiten van dringende medische hulp tijdens de eerste drie maanden van hun verblijf. Mits de voorwaarden volgens artikel 57, 2 OCMW-wet en KB van 12/12/1996 vervuld zijn. 

EBMPracticeNet is een gratis website voor huisartsen, mogelijk gemaakt door het RIZIV, met onafhankelijke, wetenschappelijke onderbouwde klinische richtlijnen. U kunt nu ook uw patiënten toegang bieden tot correcte en onderbouwde gezondheidsinformatie via de website Gezondheid en Wetenschap. En zo de praktijkrichtlijnen op patiëntenniveau raadplegen, afdrukken en meegeven.