oktober 2014

Piekeren doen we allemaal wel eens, zeker als we ons moe, angstig of depressief voelen. Maar als patiënten hinder ondervinden in het dagelijks leven, kunt u als huisarts hulp aanbieden. Het UZ Gent organiseert herhaaldelijk piekercursussen. De nieuwe cursus start maart 2015 en er zijn nog plaatsen vrij. 

De Gezondheidsdienst van Gent en haar partners organiseren op 26 oktober een officieel startmoment van Geestelijk Gezond Gent. Met dit nieuwe initiatief wil de Gezondheidsdienst geestelijke gezondheid bespreekbaar maken en de weerbaarheid van Gentenaars vergroten. Vanaf eind oktober zullen huisartsen en andere hulpverleners ook via de website www.geestelijkgezondgent.be, patiënten gericht kunnen doorsturen naar activiteiten ter bevordering van de geestelijke gezondheid.

De  Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Gent zetten hun groepsaanbod in de kijker. Het is minder bekend dat de CGG naast individuele psychotherapie ook verschillende groepsprogramma's aanbieden. 

Zorghotel Seniorcity zoekt een coördinerend raadgevend arts (CRA). Het WZC heeft 64 woongelegenheden.

Komt u in contact met asielzoekers en vluchtelingen en mogelijk met mensen zonder wettig verblijf? Veel van hen hebben psychische klachten en raken niet binnen in de geestelijke gezondheidscentra. Voor hen is er Mind Spring, een groepsaanbod in eigen taal met het doel de mentale fitheid te vergroten. Binnenkort start een groep voor Albaneessprekenden. Dat mogen ditmaal ook niet-vluchtelingen en niet-asielzoekers zijn. 

4 huisartsen in opleiding maken een thesis rond hypertensie en de rol van 24-uurs bloeddrukmeting in de huisartsenpraktijk. Via een korte enquête (12 vragen - 3 minuten) wordt gepeild naar de mening van de huisarts.

Gentse huisarts gezocht in kader van een studie omtrent de vroegtijdige opsporing van huidkanker. In het gezondheid-economische luik van deze studie wil men de directe - (medische) en indirecte kost (zoals productiviteitsverlies) van melanome en niet-melanome huidkanker berekenen voor Vlaanderen.

Vanuit de vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie (REVAKI) en de beroepsorganisatie van kinesitherapeuten kwam de vraag of er artsen geïnteresseerd zijn om te zetelen in de Federale Raad voor Kinesitherapie?

De apotheker is verplicht een etiket aan te brengen voor magistrale bereidingen bij jonge kinderen welke hoestremmers, slijmvervloeiers... bevat. In de praktijk merken de apothekers op dat dit type bereidingen nog wordt voorgeschreven. KOVAG wil vermijden dat de arts in diskrediet wordt gebracht bij het aanbrengen van het etiket.

Naar aanleiding van de volledige vernieuwing van het AZ Jan Palfijn Gent, wordt u uitgenodigd om een kijkje te komen nemen op de nieuwe Palliatieve Eenheid op de site Watersportlaan.