september 2014

Om aan de nood aan betaalbare psychologische begeleiding tegemoet te komen, hebben de drie Gentse Algemene Ziekenhuizen, AZ Sint-Lucas, AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn Gent AV, de Raadpleging Psychologen opgestart. Het accent van dit initiatief wordt gelegd op een vroege interventie en op een snel toegankelijke psychologische zorg voor iedereen. De Raadpleging Psychologen richt zich op volwassenen die bij hun huisarts komen aankloppen met milde tot matige psychische klachten.

Bepaalde delen of bepaalde wijken van Gent behoren tot een zone geografisch afgebakend op basis van plaatselijke kenmerken van de huisartsgeneeskunde én er zijn zones afgebakend voor positieve acties in deze gemeente. De huisarts die zich vestigt in een van die delen, in een van die wijken of in een van die zones, heeft recht op de premie van het impulsfonds.

Op zoek naar ondersteuning en professionalisering van uw onderneming? Het Vlaams Centrum voor Kwaliteitszorg biedt u het project De ZorgCoach, gesubsidieerd door Vlaamse Overheid, waarbij een team van experten klaar staat om u te begeleiden. Via ervaringsuitwisselingen en opleidingsmomenten worden huisartsen en andere zorgbeoefenaars gecoacht. 

Opvoeden is groeien! En dat gebeurt met vallen en opstaan. Elk van ons snakt daarbij wel eens naar een neutrale en veilige plek: om te ventileren, om houvast te zoeken of om te herbronnen. In de opvoedingswinkel kan iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen tot 18 jaar gratis, vrijblijvend, individueel en anoniem terecht met kleine of grote opvoedingsvragen.

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen uitgevaardigd over vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2014-2015.

Tijdens de Algemene Vergadering van juni 2013 ging de HVG het engagement aan om samen met de vakgroep huisartsgeneeskunde van de UGent de mogelijkheid te bieden aan geïnteresseerde studenten om een dagje stage mee te lopen op één van de huisartsenwachtposten. Vanaf dit academiejaar maakt deze dag stage op de huisartsenwachtpost deel uit van de verplichte stages voor alle studenten van het 5de opleidingsjaar geneeskunde. Dit betekent dat er bij uw volgende wachtdienst een stagiair op de wachtpost aanwezig zal zijn.