juni 2014

Wil u nagaan welke navormingen er binnen uw regio werden of worden georganiseerd en of u deze kan bijwonen? Wenst u inspiratie op te doen voor thema's of sprekers? De werkgroep navorming inventariseerde het reeds voorbije en het toekomstige navormingsaanbod per lokale navormingskring. Neem zeker een kijkje!

Vanaf 1 april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types 'medische kaarten' uitgereikt. De verschillende types medische kaarten, samen met een kort overzicht van deze kaarten, vindt u in onderstaande documenten. Kaart 'type 1', met terugbetaling van het volledige bedrag, zal nog steeds het meest voorkomen. Maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen ook uitgereikt worden.

Eenlijn.be geeft een opleiding aan huisartsen en apothekers om meer inzicht te krijgen in het hoe en waarom van de eHealthdiensten (de e-HealthBox, Vitalink, Vaccinnet,...).

Voor een onderzoek aan Universiteit Gent werd een eHealth interventie uitgewerkt voor de promotie van gezonde voeding en beweging bij de huisarts. Hiervoor werd een online programma ontwikkeld dat volwassen patiënten voorziet van een op maat advies en hen helpt bij het opstellen van een eigen actieplan om meer te bewegen of gezonder te eten. Momenteel is men op zoek naar huisartsen die bereid zijn om deel te nemen aan deze studie.

Recent werd vanuit Stad Gent een project gedaan in de Brugse Poort over psychologische weerbaarheid/kwetsbaarheid. Nu wil het OCMW Gent echter al op voorhand zicht krijgen op de psychologische noden van hulpverleners en cliënten in de regio Ledeberg en Gentbrugge, om dan zelf een voorstel te doen aan Stad Gent.