april 2014

De Medische Directie van het Hulpcentrum 112/100 Oost-Vlaanderen heeft een nieuwe medische procedure 'Dichtsbijzijnde Ziekenhuis' opgesteld, terug te vinden in bijlage. Op 1 april 2014 is de procedure van start gegaan.

In de nieuwsbrief van december werd er reeds iets over gezegd: de elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers en de concurrentiestrijd tussen o.a. Hector (HealthConnect) en Medimail (Medibridge), waar in de streek rond Antwerpen huisartsen jammer genoeg het slachtoffer van waren. Het LMN vroeg de Gentse ziekenhuizen opnieuw om zo veel mogelijk transparantie en de garantie op een vlotte gegevensdoorstroom.

MIND-SPRING Vlaanderen is een psycho-educatie programma voor asielzoekers en vluchtelingen. Benieuwd hoe het met Mind Spring gaat en welke cursussen er allemaal werden georganiseerd? Lees er meer over in hun nieuwsbrief in bijlage.

Vaak wordt gesteld dat de relatie tussen patiënt en huisarts onder invloed van uiteenlopende factoren de voorbije 10-15 jaar sterk is veranderd (o.m. onder invloed van het internet). Is dat zo of spelen die veranderingen zich eerder aan de oppervlakte af? En als het zo is, welke zijn die veranderingen dan? En ook: hoe gaan huisartsen daar het best mee om? Het antwoord op deze vragen wil men delen en bediscussiëren met de huisartsen. 

Bind-Kracht organiseert uitdagende vormingen voor sociaal werkers en hulpverleners. Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Via onderzoek, methodiekontwikkeling, vorming en dialoog wil Bind-Kracht hulpverleners en begeleiders ondersteunen en versterken in het krachtgericht werken met mensen in armoede. 

Zoals u vermoedelijk reeds gelezen heeft, organiseert Vlaanderen (Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV), Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) en de Logo’s) deze week de Week van de Valpreventie. De kinesitherapeutenvereniging wil u er attent op maken dat de kinesitherapeut de aangewezen persoon is om op een professionele manier ouderen met een verhoogd valrisico te begeleiden, de belastbaarheid te verhogen en valrecidieven te voorkomen.