maart 2014

Het OCMW Gent wil de huisartsen graag op de hoogte brengen van een initiatief dat opgestart zal worden voor een tussenkomst in het gebruik van anticonceptie.

Vanaf 1 januari 2014 zullen de ziekenfondsen geen nieuwe SIS-kaarten meer uitreiken. Tijdens een overgangsperiode zal de SIS-kaart nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie en zullen de houders van de SIS-kaarten hun kaart ook tot eind 2015 bijhouden.

Een ISI+-kaart zal worden uitgereikt aan de personen die geen aanspraak kunnen maken op een elektronische identiteitsbewijs maar die wel sociale dekking genieten om zich in België te laten verzorgen.

In het kader van een doctoraatsonderzoek en een masterthesis wordt momenteel een onderzoek gevoerd over de percepties van communicatie tussen Vlaamse huisartsen en arts-specialisten aangaande patiëntenzorg.

In het kader van een bachelorproef aan de Hogeschool West-Vlaanderen Brugge, wordt een onderzoek gevoerd naar het gebruik van tablet-pc's bij Gentse huisartsen en medisch secretaressen. 

Leer Fietsen is een cursus voor volwassenen in samenwerking met de wijkgezondheidscentra. Dit project wordt georganiseerd door de gezondheidspromotoren van de wijkgezondheidscentra en is gesubsidieerd door de stad Gent.