februari 2014

2e Nieuwsbrief Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem

·         Opening Therapiehuis Sint-Denijs-Westrem

De opening van het Therapiehuis is ondertussen 3 maand geleden! We mochten

In België bestaan er twee systemen voor de verloning van huisartsgeneeskundige zorgen: de prestatie gebaseerde betaling en het forfaitair betalingssysteem. Uw medewerking wordt gevraagd in een Haio-masterproef naar de houding ten opzichte van het forfaitair betalingssysteem in de huisartsgeneeskunde, bij artsen die (nog) niet met dit systeem werken.

In het kader van de opleiding tot Master in de Verpleegkunde en de Vroedkunde aan de UGent, in samenwerking met het UZ Gent, wordt de medewerking van huisartsen gevraagd in een onderzoek naar "De rol van een Advanced Nurse Practitioner binnen het zorgpad voor patiënten met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom".