december 2013

Een navorming Diabetes Mellitus werd aangeboden aan de lokale navormingsgroepen binnen het werkingsgebied van het Lokaal Multidisciplinair Netwerk (LMN) Samen in Zorg, in de periode van januari 2013 tot en met juni 2013.

U zag misschien al heel wat berichten verschijnen inzake elektronische gegevensuitwisseling tussen ziekenhuizen en doorverwijzers (point-to-point communicatie), waaronder niet in het minst de huisartsen. We zijn van oordeel dat huisartsen niet het slachtoffer mogen worden van een concurrentiestrijd tussen Medibridge en Health Connect.

 

Het Praatcafé Dementie is een tweemaandelijkse bijeenkomst voor familieleden en vrienden van mensen met dementie.

De werkgroep CRAGT organiseerde op 7 december 2013 een symposium over levenseindezorg in het woonzorgcentrum.

LMN Samen in Zorg en HVG wensen u een deugddoend eindejaar en een gezond 2014 toe!