november 2013

Het aantal mensen met diabetes neemt wereldwijd nog altijd toe, ook in ons land, waar er meer dan 600 000 patiënten zijn. Het diabetesteam van het Universitair Ziekenhuis Gent maakt daarom elk jaar van de Werelddiabetesdag gebruik om extra aandacht te vragen voor deze chronische aandoening.

Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus wil haar expertise ter beschikking stellen voor andere organisaties die te maken hebben met mensen die kampen met psychische problemen of psychische stoornissen.        

Het buurtcentrum in Ledeberg organiseert op 17/12 een gezond ontbijt. In bijlage een flyer om patiënten warm te maken voor dit event en om gezond ontbijten te promoten.