maart 2013

Het UZ Brussel en de VUB organiseren een symposium 'Welkom in de medische wereld' met 4 grote thema's.

In het kader van haar masterproef 'taakdelegatie tussen huisarts en verpleegkundige bij chronische aandoeningen in de eerstelijnsgezondheidszorg : invloed op werklast en jobtevredenheid' onderzoekt Nadia Van Camp

Het UZ Gent richt zich specifiek met het 9e Lentesymposium Oncologie naar huisartsen. Eén van de items die tijdens deze avond aan bod komt, is: 'Communicatie: een brug naar de huisarts'.