januari 2013

Vrouwen stimuleren om deel te nemen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker, blijft belangrijk. Dat blijkt uit praktijk en onderzoek.

Kristof Ghyselen, tweedejaars haio, wil graag peilen naar de mening van Vlaamse huisartsen over colorectale kankerscreening in het kader van zijn masterthesis.

Op 27 december 2012 verscheen het KB over de LOK-financiering. Per jaar kan een LOK  200 euro per bijeenkomst (max. 4 bijeenkomsten) ontvangen.

Onder leiding van het UZ Gent is er in het verleden een CVS-netwerk opgericht met als doel een aparte nomenclatuur aan te vragen voor CVS-patiënten. Omdat het Riziv niet inging op het dossier lag het netwerk een tijd stil.