Medische kaarten

Vanaf 1 april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types 'medische kaarten' uitgereikt. De verschillende types medische kaarten, samen met een kort overzicht van deze kaarten, vindt u in onderstaande documenten. Kaart 'type 1', met terugbetaling van het volledige bedrag, zal nog steeds het meest voorkomen. Maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen ook uitgereikt worden.

Subscribe to Medische kaarten