Medicatieschema

Vanaf 1 maart 2019 worden neussprays o.b.v. corticosteroïden enkel nog terugbetaald indien de arts de vermelding 'derdebetalersregeling van toepassing' op het voorschrift aanbrengt

Het Vlaams ApothekersNetwerk zet het medicatieschema op de kaart.

Subscribe to Medicatieschema