mantelzorg

Het Lokaal Welzijnsbeleid/Huis van het Kind Gent is op zoek naar enthousiaste deelnemers voor hun werkgroep rond jonge mantelzorgers.

Bent u als hulpverlener in het Gentse gevestigd en werkt u rechtstreeks of onrechtstreeks samen met mantelzorgers? Wil u ook een betere ondersteuning van mantelzorgers in Gent?  Dan is deze survey iets voor u!

Beste toekomstige collega,
 

Subscribe to mantelzorg