GGZ

OCMW Gent maakt via deze weg haar aanbod eerstelijnspychologische ondersteuning voor ouderen in Gent kenbaar. Indien je patiënten hebt die hiervoor in aanmerking komen, kun je hen naar deze gratis dienst doorverwijzen (klik hier voor de digitale folder).

Door dit samenwerkingsakkoord kan er in geval van crisissituaties bij mensen met een psychische problematiek informatie worden uitgewisseld tussen zorgbeoefenaars en gerechtelijke autoriteiten met als doel een dringende gedwongen opname te vermijden. Een pijnpunt in de informatie-uitwisseling is het beroepsgeheim.

Subscribe to GGZ