Kring

Een huisartsenvereniging is een vereniging die vrijwillig toegetreden en praktijkvoerende artsen groepeert die binnen een welbepaalde geografisch omschreven en aaneengesloten zone hun beroepsactiviteit uitoefenen.

Een huisartsenvereniging is erop gericht om volgende opdrachten uit te voeren:

Avoid using services of those sites that offer unbelievable stories on how the drug they sell has cured a serious disease or was effective in fighting an incurable condition. Sometimes this is just a way of canadarxon.com promoting the medicine which in reality may not just be ineffective but may even cause harm to your health. If you have any doubts about the truthfulness of such data, you'd better avoid testing your luck and not purchase the given medicine whatsoever;
  • Inzake de wachtdienst stipuleert artikel 4 dat de kring één huisartsenwachtdienst binnen de gehele huisartsenzone organiseert.
  • De opdracht inzake de lokale vertegenwoordiging zoals zij in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 8 juli 2002 is opgenomen, is veel minder normerend omschreven dan die inzake de wachtdiensten.

Vooral in de basisformulering van de opdracht wordt het lokaal karakter van de kringwerking benadrukt: de kring is het lokaal aanspreekpunt voor de huisartsen en voor het lokale beleid ter implementatie van het lokale gezondheidsbeleid.