Train the trainer MFO: Rationeel gebruik van benzodiazepines

Datum: 
do, 17/09/2020 - 20:00
Omschrijving: 

Het kwaliteitsbevorderend programma Rationeel gebruik van benzodiazepines bij slapeloosheid door multidisciplinaire samenwerking werd goedgekeurd door het RIZIV voor lokaal MFO-overleg, d.w.z. tussen huisartsen en apothekers. Het pakket kan worden geraadpleegd op de website van het RIZIV. Het doel van dit MFO is om lokaal afspraken te maken tussen de huisartsen en apothekers om het gebruik van slaapmiddelen te verminderen.

Het MFO omvat 2 grote luiken:

  • Rationeel gebruik van benzodiazepines: aanreiken van gepaste, niet-medicamenteuze alternatieven en interventies teneinde tot een rationeel voorschrijven en afleveren van benzodiazepines te komen.
  • Aanpak van chronisch benzodiazepinegebruik: aanreiken van interventies en tools voor de afbouw van chronisch benzodiazepinegebruik.

Men organiseert een Train-the-trainersessie (TTT) voor huisartsen en apothekers die geïnteresseerd zijn om MFO’s rond dit thema te organiseren: lesgevers zijn een duo huisarts-psycholoog met ervaring in het thema. De auteur van het pakket zal ook steeds aanwezig zijn voor de nodige input en ondersteuning. Voor de regio Gent gaat de TTT door in Sint-Martens-Latem (17/09/2020 van 20h-22h) met als lesgevers Hanne Creupelandt (psychologe), Dr. Joke Pauwelyn (huisarts) en apr. Carolien Bogaerts. Inschrijven kan hier.

Benzodiazepines zijn een moeilijk thema om lokale artsen en apothekers te overtuigen om effectief met dit thema aan de slag te gaan. Naast praktische en theoretische info is het luikje motivationele gespreksvoering dan ook een belangrijk item tijdens de TTT. Enkel huisartsen en apothekers die de TTT hebben gevolgd mogen nadien MFO’s rond dit thema modereren.

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Labels: 
MFO
Type activiteit: 
Navorming