Themadag rond preventie van lawaaislechthorendheid

Datum: 
za, 21/04/2018 - 09:00
Organisator: 
Ahosa vzw
Omschrijving: 

Gehoorschade door lawaai. Een breed maatschappelijk probleem!
 
Het gevaar loert overal: op je werk, op school of in je vrije tijd. Ook al ben je slechthorend, lawaai blijft schadelijk.  
 
Wat zijn de nieuwste inzichten hieromtrent? Wat kunnen we doen om lawaaislechthorendheid te voorkomen? We belichten het onderwerp langs verschillende kanten tijdens lezingen en via beursstanden.  
Tijdens de themadag rond preventie van  lawaaislechthorendheid zijn er demonstratiemetingen door Hearing Coach. In tegenstelling tot de bestaande gehoortest met pieptonen (audiogram), die gehoorschade pas toont wanneer het te laat is, gebruiken zij 'Oto-Akoestische Emissies (OAE’s)'. Deze techniek onthult gehoorschade in een zeer vroeg  stadium, nog voordat de persoon het opmerkt en lang voordat de schade zichtbaar wordt op het audiogram.  

Deze themadag is interessant voor particulieren én professionelen!

Meer info in de uitnodiging in bijlage.

Toegankelijkheid: 
Public - accessible to all site users
Type activiteit: 
Studiedag