Werkgroepen

De Huisartsen Advies Raad* van de HVG wordt samengesteld uit telkens twee vertegenwoordigers van de verschillende subregio's van de HVG. De voornaamste taak van de HAR is advies geven aan het bestuur van de HVG.

*N.a.v. de nieuwe vzw-wetgeving werd de Raad van Bestuur omgedoopt tot BestuursOrgaan (BO) en wordt het Beleidsondersteunend Orgaan voortaan de Huisartsen Advies Raad (HAR) genoemd.

Groepsleden

Regio Wondelgem - Mariakerke
Regio Wondelgem - Mariakerke
Regio Sint-Amandsberg
Regio Melle-Heusden-Destelbergen
Regio Gentbrugge-Ledeberg
Regio Oostakker
Regio Oostakker
Regio Brugse Poort
Regio Brugse Poort
Regio Sint-Amandsberg
Regio Melle-Heusden-Destelbergen
WGCa-circuit
Regio Gent centrum
Regio Zuid+
Regio Zuid+
Algemeen Coördinator
Regio Gentbrugge - Ledeberg
Regio Mariakerke - Wondelgem
WGCa-circuit
Regio Gent Centrum