Werkgroepen

De geschillencommissie van de HVG bemiddelt bij conflicten naar aanleiding van een klacht en buigt zich over de vragen van vrijstelling voor de wachtdienst.