Praktijkwerking

Op donderdag 14 november organiseert de HVG, i.s.m. CAW Gent en vzw Nieuw Gezin, een ronde tafel met als thema 'Hoogconflictueuze echtscheidingen en de rol van de huisarts hierin'. Het is de bedoeling om ervaringen te delen, gezamenlijke knelpunten te duiden en op basis hiervan ook de ondersteuning van jou als huisarts (o.a. met vorming) te optimaliseren. Wij zijn alvast benieuwd naar jouw inbreng!

Huisartsen kunnen gratis inloggen op de CEBAM-websites ebpnet.be (gratis website voor huisartsen met klinische praktijkrichtlijnen) en cdlh.be (gratis medische digitale bibliotheek). Meer informatie over hoe je precies kan inloggen, vind je in het inlogschema.

De tongbasis, strottenklep, slokdarmmond, larynx en farynx kunt u bij rechtstreekse inspectie via de mond niet zien. Gaat het wel degelijk om een tonsillitis? Of wordt de keelpijn veroorzaakt door een gezwel? Is de heesheid het gevolg van een laryngitis? Van een poliep? Of van een verlamming? Waarom is die vrouw zo kortademig? Is dat eet/slikprobleem louter psychisch, of is de oorzaak toch organisch? En checkt u graag de klinische evolutie –in dat donker hoekje- bij de follow up?

Het OCMW Gent roept huisartsen op om soepel om te springen met de

Sinds 1 januari 2019 zijn er een aantal zaken veranderd voor huisartsen die een 'mobiliteitshulpmiddel' willen voorschrijven voor hun patiënten. Sinds dan zijn de tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen namelijk een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming geworden en worden de tegemoetkomingen daarvoor niet langer terugbetaald via het federale RIZIV.

Op maandag 14/10/2019 zal de jaarlijkse ophaling van medisch afval doorgaan.

De prioritaire (= huisartsarme) zones voor huisartsen in de regio Groot-Gent zijn bekend. 

Het probleem van de – intussen ruim 500 – niet-leverbare geneesmiddelen duikt geregeld op in het nieuws. De overheid heeft al maatregelen genomen, maar die zijn kennelijk ontoereikend. Wat is de impact van stockbreuken op de eerste lijn? Domus Medica wil de moeilijkheden waarmee huisartsen in hun dagelijkse praktijk worden geconfronteerd, in kaart brengen en richt een meldpunt op.

In het LUNA abortuscentrum te Gent wordt er veel belang gehecht aan een goede samenwerking met de verwijzende huisarts. Om deze samenwerking verder te faciliteren, licht het centrum zijn werking toe. 

Via de wet van 08/07/1964 betreffende de Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH) werd het 112-systeem opgericht.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking