Praktijkwerking

In het kader van de studie naar de Kwaliteit van Leven bij postmenopauzale vrouwen met Osteoporose organiseert de Universiteit Gent op 2 september (20-22u) een vorming rond populatiemanagement in de huisartsenpraktijk. De uitnodiging vindt u hier. Zowel u als huisarts als uw praktijkmedewerkers zijn welkom. Inschrijven kan hier.

De procedure om uw vergoeding te ontvangen nadat u door de politie gevorderd werd voor een bloedafname, is gewijzigd. Vanaf heden dient u zelf de ingevulde documenten aan de FOD Justitie te bezorgen

Hoe ziet de samenwerking tussen huisarts en osteopaat eruit? Wat verwacht u hierin als huisarts? Wat zijn uw ervaringen? Met deze korte bevraging (5 min.) tracht Ciska Thys hier een antwoord op te krijgen. 

Op 26 juni 2020 besliste de Vlaamse Regering om de voorwaarden van het impulsfonds voor ondersteuning van huisartsen te wijzigen.

Het oncologisch team van AZ Sint-Lucas laat weten vanaf heden overgeschakeld te zijn op Microsoft Teams voor videoconferentie tijdens MOC.

Neem nu deel aan dit interessante onderzoek van Anke Vandenberghe, tweedejaars huisarts in opleiding aan de Universiteit van Gent, naar de huidige zorg voor slachtoffers van seksueel geweld op eerstelijnsniveau in Oost-Vlaanderen! Deze online vragenlijst neemt zo'n 30 minuten in beslag.

Het opvangcentrum in de pontonboot Reno verwelkomde op 6 februari 2020 de eerste bewoners. Hieronder lees je wat er gebeurt wanneer een bewoner de hulp van een huisarts nodig heeft.

De betrokkenheid van de huisarts bij het MOC is belangrijk voor de patiënt. De nieuwe conventie tussen artsen, ziekenfondsen en de overheid voorziet nu in een vergoeding voor de video-MOC. Dat zal de participatie van huisartsen in het MOC faciliteren en stimuleren.

Op 7 december 2019 vond het CRAGT-symposium plaats met als titel 'Dementie in het WZC: van diagnose naar zorg'.

Huisartsen kunnen gratis inloggen op de CEBAM-websites ebpnet.be (gratis website voor huisartsen met klinische praktijkrichtlijnen) en cdlh.be (gratis medische digitale bibliotheek). Meer informatie over hoe je precies kan inloggen, vind je in het inlogschema.

Pagina's

Subscribe to Praktijkwerking