Allerlei

We zoeken versterking van ons team vaste onthaalmedewerkers.

Binnenkort opent Fedasil opnieuw een opvangcentrum voor Verzoekers tot Internationale Bescherming (asielzoekers) in Gent. Fedasil is daarvoor op zoek naar huisartsen.

In het kader van een masterthesis Farmaceutische Zorg aan de KU Leuven willen enkele studenten graag peilen naar de manier van inname van geneesmiddelen en de huidige kennis van medische hulpmiddelen bij slikproblemen.

Geconfronteerd met de huidige klimaatcrisis en milieuveranderingen, schreef en verspreidde de vereniging 'Docs for climate' in oktober een open brief. De brief kan nog steeds ondertekend worden.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) heeft het GGZ-landschap in kaart gebracht, om eventuele lacunes en overlappingen op te sporen. De belangrijkste conclusie daarbij is dat de GGZ-behoeften van de Belgische bevolking niet duidelijk zijn, omdat hierover geen betrouwbare cijfers bestaan. HET KCE doet wel een aantal aanbevelingen.

Sinds 11 oktober kunnen Gentenaars ook online de verklaring voor orgaandonatie invullen. Naast online, kan dit ook nog altijd schriftelijk en via het loket.

In het kader van beleidsondersteunend onderzoek naar maatregelen ter controle van continue sedatie aan het levenseinde (zoals het verplicht maken van registratie, consultatie en/of training), willen we meer inzicht krijgen in de opvattingen van Belgische artsen hierover

Interesse om deel te nemen aan deze boeiende studie omtrent de perceptie van geweld tegen huisartsen binnen de huisartsenpraktijk?

Zo'n 40 enthousiaste artsen en andere sympathisanten namen zaterdag 8 december samen met de HVG deel aan de Gentse Midwinternachtrun. Het werd een onvergetelijke avond!

Op de campus van het UZ Gent zijn er enkele plaatsen voorzien ter hoogte van ingang 12 (K12) voor artsen. Om het gebruik van deze plaatsen te optimaliseren, zullen enkel

Pagina's

Subscribe to Allerlei