Brief aan de wachtarts

Via onderstaande brieven houden wij de wachtartsen op de hoogte van zaken m.b.t. de wachtpost.

Meer weten, suggesties of reageren?
Contacteer: Ann Bonte │ wachtpostcoördinator │ ann.bonte@hvg.be