Werkgroepen

Dit is het BestuursOrgaan* van de HVG. Het BO volgt de dagdagelijkse werking van de HVG op.

*N.a.v. de nieuwe vzw-wetgeving werd de Raad van Bestuur omgedoopt tot BestuursOrgaan (BO) en wordt het Beleidsondersteunend Orgaan voortaan de Huisartsen Advies Raad (HAR) genoemd.