Zorgtrajecten: Riziv vraagt gegevens op

Alle huisartsen kregen in oktober een brief in de bus waarin het Riziv hen vraagt gegevens over hun zorgtrajecten door te sturen. Het Riziv verwacht de antwoorden terug tegen 14 februari 2018 (DATUM VERLENGD!).

In dit artikel geven we alle informatie mee alsook enkele 'hulplijnen' indien er problemen zouden zijn bij de overdracht van de data.

Het RIZIV meldt dat er meerdere problemen zijn met artsen die hun overzichtslijst niet hebben ontvangen of die technische obstakels ervaren bij de gegevensoverdracht. Via deze webpagina vindt u hierover de meest recente info.

Waarom worden gegevens opgevraagd?

Het Riziv vraagt de gegevens over de zorgtrajecten op om een beter beeld te krijgen over de invloed van zorgtrajecten op de kwaliteit van de zorg. De patiënten die in een zorgtraject zitten, worden vergeleken met een controlegroep die niet in een zorgtraject is opgenomen. Er worden geen gegevens doorgestuurd zonder de toestemming van de huisarts. De gegevens worden anoniem geanalyseerd door het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid. Na analyse van de gegevens krijgt de huisarts een individuele feedback.

Welke gegevens overmaken en wanneer?

Huisartsen moeten de gegevens overmaken ten laatste op 31 januari 2018:

  • van de patiënten die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
  • waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017
  • via de nieuwe beveiligde webtoepassing ontwikkeld door het Healthadata.be platform 

Als arts moet je dus geen gegevens overmaken voor patiënten die na 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart of waarvan het zorgtraject onderbroken is door het ziekenfonds. Om artsen te helpen bij het opzoeken van hun patiënten met een zorgtraject, zal het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) begin november een lijst sturen naar de huisartsen met hun patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van het zorgtraject.

Hoe de gegevens overmaken?

Als huisarts maak je de gegevens over:

  1. of via automatische extractie uit het EMD (elektronisch medisch dossier)
  2. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘healthdata for primary care’ (HD4PrC) via het adres https://hd4prc.healthdata.be

Opgelet! Sommige EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten nu nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd, deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017. Op de website https://zorgtrajecten.healthdata.be is een lijst te vinden wanneer welk EMD automatische extractie van gegevens toelaat. Van zodra automatische extractie voor jouw pakket mogelijk is, kan je doorklikken naar een gebruikershandleiding specifiek voor jouw EMD. Op dezelfde website is ook meer informatie te vinden over de webtoepassing HD4PrC.

Geen financiële vergoeding

Een financiële vergoeding wordt niet voorzien voor het doorsturen van de gegevens. Het contract van het zorgtraject bepaalt immers dat de gegevens beschikbaar moeten worden gesteld. De vergoeding voor het doorsturen zit als het ware vervat in het honorarium dat de huisarts krijgt bij het opstarten van een zorgtraject. Of er een sanctie komt voor huisartsen die de gegevens niet doorsturen, is momenteel niet duidelijk. Het staat wel vast dat de ziekenfondsen een lijst krijgen van huisartsen die niet reageerden op de oproep van het Riziv.

Meer informatie en contact

http://www.zorgtraject.be/NL/Professioneel/Huisarts/Diabetes/data.asp
http://www.riziv.fgov.be/nl/themas/zorgkwaliteit/Paginas/Zorgtrajecten.a...(vanaf 10 of 11 oktober 2017)
https://zorgtrajecten.healthdata.be: gebruikershandleiding van de webtoepassing en specifieke informatie over de EMD (handleiding, webconferences)

HELPDESK:

Healthdata contact center (bij problemen met het gebruik van de webtoepassing)
Tel: 02/793 01 42 van 9 tot 17 uur
E-mail: support.healthdata@wiv-isp.be

Bronnen: Riziv (mailcommunicatie) en Domus Medica (delen van dit artikel werden overgenomen uit: https://www.domusmedica.be/documentatie/nieuwskijker/7162-zorgtrajecten-...)