Wijziging patiëntenbijdragen GGZ

Sinds 1 mei zijn de patiëntbijdragen binnen de Geestelijke Gezondheidszorg veranderd. De directies van RCGG en CGG Eclips verspreiden hiervoor een infobrief. (zie bijlage)