Wijziging medische ontslagwetgeving sinds 1 oktober 2022

Op 1 oktober 2022, 10 dagen na het verschijnen van het Koninklijk Besluit in het Belgisch Staatsblad, trad een nieuwe regeling in werking ter re – integratie van langdurig zieken. Voortaan kan de arbeidsarts al na vier weken contact opnemen met de patiënt.

Afwezigheid door langdurige ziekte heeft een hoog prijskaartje voor de werkgever, voor de sociale zekerheid en voor de maatschappij, maar zeker ook voor de arbeidsongeschikte werknemer zelf: het leidt tot inkomstenverlies, verlies van sociale contacten, en vaak tot nog meer gezondheidsproblemen.

Hoe langer iemand arbeidsongeschikt is, des te moeilijker het voor hem of haar is om opnieuw te gaan werken. Het is dus van het allergrootste belang om werknemers in een vroeg stadium de kans te geven weer aan de slag te gaan en in gesprek te gaan met de werknemer. De werknemer gaat hierbij ook meer rechten krijgen waarbij bijvoorbeeld vanaf de eerste dag van hun ziekte een re-integratietraject kan aangevraagd worden. Ook de huisarts speelt hierbij een belangrijke spilfiguur. Domus medica schreef hierover een praktisch artikel rond re-integratie. Daarnaast bieden ze ook de mogelijkheid aan binnen je LOK een 2-uur durende workshop te organiseren. Deze workshops worden gegeven door eeen arbeidsarts of adviserend-arts uit de regio. Meer informatie is hier terug te vinden. 

De wetswijziging is belangrijk voor de ongeveer half miljoen Belgen die een langdurig ziekteverlof hebben en wil hun aantal drastisch terugdringen. De opmerkelijkste wijziging is de mogelijkheid die arbeidsartsen wordt gegeven om al na vier weken zelf contact op te nemen met de zieke werknemer. Tot nu moesten de arbeidsartsen wachten tot de langdurige zieke werknemer zelf contact opnam of werd doorverwezen door de werkgever.

Verdere details zijn terug te vinden op de website van FOD Werkgelegenheid.