Wereldwijd te weinig aandacht voor gezondheid van 10- tot 24-jarigen

Hoewel de gezondheid van kinderen jonger dan vijf er wereldwijd aanzienlijk op vooruitgegaan is, blijkt uit een grootschalig onderzoek dat de gezondheid van 10- tot 24-jarigen al jaren lijdt onder een gebrek aan zorg en preventie.

Dat heeft een invloed op de toekomst van deze leeftijdsgroep. Vooral arme landen scoren slecht op dit punt.

Twee derde van de jongeren wereldwijd groeit op in landen waarin het aidsvirus, tienerzwangerschappen, onbeschermde seksuele betrekkingen of zelfs depressie en geweld een dagelijkse bedreiging vormen voor hun gezondheid, welzijn en levensverwachting. Dat blijkt uit een onderzoek gevoerd tussen 1990 en 2013 dat zopas in het Britse tijdschrift The Lancet verscheen. Nochtans zijn er preventiemiddelen die dergelijke situaties kunnen verhelpen.

Valse goede gezondheid

Een kwart van de wereldbevolking behoort tot de groep 10- tot 24-jarigen, wat overeenkomt met 1,8 miljard mensen. Tegen 2032 zal hun aantal nog toenemen tot twee miljard. Negen op tien van hen leeft in een ontwikkelingsland, waar de risico’s het grootst zijn. Sinds 1990 is het sterftecijfer van de bevolkingsgroep in kwestie trager gedaald dan het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf. Toch wordt er weinig aandacht geschonken aan de gezondheid van jongeren. Ze hebben toegang tot weinig middelen, omdat de adolescentie vaak gezien wordt als de periode in het leven waarin men het gezondst is. De groep 10- tot 24-jarigen heeft de laagste gezondheidszorgdekking en dat voor alle leeftijden.

Een kritiek moment

Onbeschermde seksuele betrekkingen vormen voor 10- tot 24-jarigen de belangrijkste risicofactor van de afgelopen 23 jaar. Enkel voor de 20- tot 24-jarigen vormt alcoholconsumptie een nog groter risico, gevolgd door druggebruik. Toch is deze problematiek belangrijk voor ons allemaal. Jongeren kunnen immers de toekomst van ons allemaal veranderen. Het is cruciaal om dringend te investeren in hun gezondheid en opvoeding. De adolescentie is een kritiek moment, zowel op biologisch, psychologisch, als sociaal vlak.

Onderwijs, goed contraceptivum

Het gedrag dat je aangeleerd krijgt tijdens die periode van je leven kan bepalend zijn voor je verdere leven. “Jongeren vormen een groep waaraan nauwelijks aandacht besteed wordt”, betreurt Secretaris-Generaal van de VN Ban Ki-moon in een commentaar bij de studie. “De beste investering die we kunnen doen, is garanderen dat jongeren gratis toegang hebben tot kwaliteitsvol secundair onderwijs”, aldus prof. Patton, coördinator van de “Lancet commission on adolescent health and wellbeing”. Patton stelt vast dat elk jaar onderwijs bij 12-jarigen zorgt voor minder tienerzwangerschappen bij meisjes en minder overlijdens bij zowel jongens, als meisjes.

(naar Belga) 

Referentie

Mokdad al et al. Global burden of diseases, injuries, and risk factors for young people's health during 1990–2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013.

Bron: News4Med Daily