Werelddag van Verzet tegen Armoede

Op 17 oktober Werelddag van Verzet tegen Armoede komen verenigingen waar armen het woord nemen massaal naar buiten met lokale acties over heel Vlaanderen en Brussel. Centraal thema dit jaar is Gezondheid verdraagt geen uitstel. Steunt u deze campagne voor een beter toegankelijke eerstelijnszorg?

Met deze lokale acties wil men de aandacht vestigen op de gezondheidskloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving. Zij hebben meer gezondheidsproblemen, een lagere levensverwachting en stellen heel vaak doktersbezoek uit om financiële redenen.
 
Op de website www.netwerktegenarmoede.be/17oktober vindt u volgende zaken terug:

Wilt u deze campagne voor een beter toegankelijke eerstelijnszorg mee ondersteunen en verspreiden?