Vrij parkeren voor huisartsen?

Mogen huisartsen binnenkort ook parkeren op niet-parkeerplaatsen wanneer ze een huisbezoek afleggen? Als het van Jean-Jacques Flahaux en Olivier Chastel afhangt wel. Beide liberale kamerleden dienden gisteren een wetsvoorstel in die zin in.

Huisartsen hebben het niet altijd makkelijk om een parkeerplaats te vinden wanneer ze op huisbezoek zijn. Dat geldt al langer in grote en kleine steden, maar steeds vaker ook in landelijke gemeenten waar de parkeerplaatsen in de bebouwde kom steeds schaarser worden. “Huisartsen staan vaak voor een dilemma: ofwel op zoek gaan naar een plaats waar parkeren toegestaan is, met het risico dat ze minder beschikbaar zijn voor hun patiënten, ofwel foutparkeren en een overtreding begaan teneinde zoveel mogelijk tijd aan de zieken te besteden”, stellen Jean-Jacques Flahaux en Olivier Chastel (beiden MR). “Het dilemma is symptomatisch voor een maatschappelijk probleem dat leidinggevende parket- of politieambtenaren in sommige grote steden terdege hebben onderkend. Zo hebben de politiediensten in Charleroi en Brussel de opdracht gekregen begrip te tonen voor parkeerovertredingen door artsen op huisbezoek.”

Dat is echter een lapmiddel dat de huisarts in een onzekere situatie brengt. Vervolging en de eventueel daarbij horende boete hangen dan immers af van het humeur van de magistraat. Dan was het Koninklijk Besluit van 9 januari 2007 meer een stap in de goede richting. Dat KB bepaalt dat gemeenten een gemeentelijke parkeerkaart kunnen uitreiken aan bepaalde doelgroepen waardoor die vrijgesteld worden van het betalen van parkeergeld of het plaatsen van een parkeerschijf.

Maar ook dit is voor de twee liberale kamerleden geen afdoende oplossing voor het probleem. Daarom willen ze in de wet over het wegverkeer een artikel toevoegen dat bepaalt dat (huis)artsen en verpleegkundigen die een huisbezoek afleggen, met hun voertuig mogen stilstaan of parkeren op een plaats waar dat volgens het verkeersreglement normaal een overtreding zou zijn. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden aan het parkeren verbonden: het mag geen gevaar inhouden voor weggebruikers en het mag het verkeer niet hinderen. Op een zichtbare wijze moet een kenteken (dat nog vastgesteld moet worden) in de wagen geplaatst worden.

Bron: Domus Medica