Vragenlijst: bevraging knelpunten bij contact huisartsen met het UZ Gent

Met behulp van een elektronische vragenlijst wil het UZ Gent nagaan welke voorkeuren huisartsen hebben bij contactname met het UZ Gent rond patiëntenzorg en welke knelpunten ze hier momenteel rond ervaren. 

Op basis van de antwoorden hoopt men onderbouwde verbeteracties op te kunnen zetten, om zo tot een efficiënte werking met garantie van zorgcontinuïteit voor de patiënt te kunnen komen. 

Vragenlijst

Om de vragenlijst vlot te kunnen invullen, wordt onderstaande link best in google chrome of mozzilla firefox geopend:

https://form.jotformeu.com/70813468015353

Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 25 minuten in beslag nemen. De vragenlijst kan tussendoor niet opgeslagen worden.

Er wordt gevraagd om de vragenlijst in de mate van het mogelijke voor 6 november in te vullen.

Bij vragen of problemen kan u steeds contact opnemen met Marieke Desmet (marieke.desmet@uzgent.be, 09/332 04 88)