Vaccinerende verpleegkundigen

Vanaf 9 april mogen verpleegkundigen vaccinaties toedienen zonder dat daarbij een arts aanwezig hoeft te zijn. Dat besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

Het Koninklijk Besluit van 18 juni 1990 regelt de technische verpleegkundige prestaties. Op voorstel van Maggie De Block wijzigde de regering dit KB zodat verpleegkundigen voortaan vaccinaties kunnen toedienen zonder dat daar nog een arts hoeft bij aanwezig te zijn. Het aangepaste KB verscheen op 30 maart in het Belgisch Staatsblad en treedt tien dagen later in voege (dus op 9 april).

Met deze maatregel hoopt Maggie De Block het aantal vaccinaties bij de bevolking te doen toenemen. Ze denkt daarbij met name aan vaccinaties bij diensten als Kind & Gezin, waar tot nu toe enkel artsen zuigelingen en baby’s konden vaccineren. In de aanloop naar het griepseizoen zullen thuisverpleegkundigen deze taak van de huisarts kunnen overnemen, waardoor die in een vaak al drukke periode ontlast wordt. De beslissing om te vaccineren blijft wel bij de arts. Hij moet de vaccinatie voorschrijven.

Bron: Domus Medica