Vaccinatie tegen seizoensgebonden griep

De Hoge Gezondheidsraad heeft aanbevelingen uitgevaardigd over vaccinatie tegen seizoensgebonden griep voor het winterseizoen 2014-2015. De aanbevolen doelgroepen voor vaccinatie kunt u lezen in het volgende advies: http://tinyurl.com/HGR-9211-vaccinatiegriep.