Vaccinatie prematuur geboren of laag geboortegewicht

Bericht aan artsen over de huidige afspraken ivm. de vaccinatie van prematuur geboren baby’s en kinderen met een laag geboortegewicht. Een samenwerking met de behandelende arts is noodzakelijk aangezien het voor deze kinderen aanbevolen vaccinatiemoment van 13 maanden niet binnen het consultschema van Kind en Gezin past.

 

Het advies van de Hoge Gezondheidsraad rond vaccinatie van ex-prematuren luidt:

  • Voor alle kinderen geboren voor 37 weken of met een geboortegewicht lager dan 2500g: 
    • Extra Prevenar 13 op leeftijd 3 maanden 
    • Vervroegde vaccinatie van vaccins van 15 maanden naar 13 maanden
  • Enkel voor premature pasgeborenen met een geboortegewicht < 2000 g van moeders die draagster zijn van hepatitis B-surface-antigeen: extra hepatitis B vaccindosis op leeftijd van 4 weken (naast de vaccindosis bij de geboorte).

Implementatie van het advies:

Op de leeftijd van 12 weken wordt nu een extra pneumokokkenvaccin toegediend (Prevenar 13) op het voorziene Kind en Gezin consult.

Op de leeftijd van 12 maanden worden de ouders van betreffende kinderen geïnformeerd over het advies; hen wordt meegedeeld dat een vervroegde vaccinatie op 13 maanden wenselijk is maar dat dit nog niet mogelijk is bij Kind en Gezin. Zij kunnen voor deze vaccinatie bij de behandelende arts terecht. Indien de ouders hiervoor niet kiezen of achteraf blijkt dat het kind niet vervroegd gevaccineerd is, zal het vaccin op de leeftijd van 15 maanden alsnog op het consultatiebureau worden toegediend.

De extra hepatitis B-dosis op de leeftijd van 4 weken wordt nooit op het consultatiebureau toegediend; dit gebeurt steeds op indicatie door de behandelende arts.

Voor overleg, vragen of opmerkingen, contacteer: birgit.duytschaever@kindengezin.be.