Vacature coördinerend en raadgevend arts (CRA)

WZC Sint-Jozef vzw zoekt een coördinerend en raadgevend arts.

WZC Sint-Jozef is een woonzorgcentrum met een capaciteit van 115 woongelegenheden (78 RVT en 37 ROB), een centrum voor kortverblijf met 6 verblijfseenheden en een dagverzorgingscentrum.

 

Opdrachten

1. Zorggerelateerde taken

 • organiseren van multidisciplinair overleg
 • een beleid opzetten rond beheersing van zorginfectie, preventie van doorligwonden en chronische wonden
 • bepalen van procedures rond fixatie en isolatie
 • de medische activiteiten coördineren in geval van gezondheidsrisico’s voor cliënten en medewerkers
 • nieuwe inzichten en trends in de ouderenzorg opvolgen en advies geven m.b.t. mogelijke implementatie in het WZC
 • coördineren van het medisch beleid in overleg met de behandelende huisartsen
 • evalueren van het medicatiegebruik in overleg met de apotheker
 • onderhouden van externe contacten met o.a. functionele binding, geriatrisch zorgprogramma (liaison); netwerk palliatieve zorgen, CRAGT…
 • meedenken over de toekomstige beleidsopties inzake zorgverlening

2. Bijscholing en vorming

 • organisatie van vorming voor de collega-huisartsen i.s.m. CRAGT
 • organisatie van vorming voor zorg- en paramedisch personeel

Startdatum: 1 februari 2017

Solliciteren

Geïnteresseerden dienen ten laatste op 31 augustus 2016 hun kandidatuur in, bij voorkeur via e-mail naar dirk.dhondt@sintjozef-gent.be.

Meer info

Voor verdere informatie en een uitgebreid functieprofiel kan je terecht bij de heer Dirk Dhondt, algemeen directeur, op het nummer 09 265 81 25.