V³ector: ambulant programma rond stemmingsstoornissen

Graag stellen we V³ector aan u voor. V³ector is een intensief ambulant programma voor cliënten met stemmingsstoornissen. Dit psychotherapeutisch aanbod in groepsverband is gericht op het versterken van eigen mogelijkheden.

Versterken, Verdiepen, Vooruitgang

V³ector is voor mensen met depressieve klachten met al dan niet bijkomende angstklachten die nog redelijk functioneren en voldoende sociale ondersteuning hebben.

Het programma wordt gegeven, in een gesloten groep van maximum 10 personen over een periode van acht weken (twee samenkomsten per week), door klinisch psychologen Aurélie Vermeir en Lieven De Ruyver (beiden verbonden aan het behandelprogramma Vennen 3, een afdeling voor stemmings- en angststoornissen van het PZ Sint-Camillus).

Gedragstherapie, cognitieve gedragstherapie, het cliëntgerichte experiëntieel model en de narratieve therapie zijn de referentiekaders voor het programma.

Het psycho-educatieve en psychotherapeutisch aanbod is enerzijds probleemgericht en anderzijds gericht op het versterken van eigen mogelijkheden. We gaan in op gedragsactivatie, het omgaan met negatieve gedachten, het oplossen van problemen, tijdsbesteding en hervalpreventie. We bieden een training “verbeter je zelfbeeld”, een training “geweldloze communicatie” en krachtgerichte gespreksoefeningen aan. De gebruikte methodieken zijn informatie, oefening, rollenspel en huiswerkopdrachten.

Het programma gaat door in het PZ Sint-Camillus, Beukenlaan 20, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 5 groepen per jaar.

Voor meer info (data, intakeprocedure, kosten...), zie website www.sint-camillus.be of contacteer aurelie.vermeir@sint-camillus.be, psychologe of geert.claes@sint-camillus.be, afdelingsverantwoordelijke.