Update: terugbetaling geneesmiddelen door OCMW Gent

Er zijn wijzigingen op til wat betreft de terugbetalingstarieven van pijnstillers voor chronische pijnpatiënten.

Wijziging formulier voor aflevering medicatie – luik A en B

Vanaf 1 augustus zal het remgeld van de chronische pijnstillers die door het RIZIV kunnen vergoed worden in categorie Cx, ook voor patiënten met een medische kaart van OCMW Gent, steeds ten laste van de patiënt zijn. Voor de analgetica cat. Cx bedraagt het remgeld 80% van de publiekprijs. Om de terugbetaling te verkrijgen dient de arts nog steeds op het formulier te attesteren dat het om een chronische pijnpatiënt gaat.
De terugbetaling van het RIZIV-deel is afhankelijk van het type medische kaart.
Het formulier van OCMW Gent voor aflevering van medicatie – luik A en B werd in die zin aangepast (zie bijlage).

Voorwaarden voor terugbetaling van medicatie afgeleverd aan illegalen

We herhalen hierbij even de verschillende voorwaarden voor terugbetaling van medicatie, afgeleverd aan personen die in het bezit zijn van een “Medische kaart” van OCMW Gent.

Welke producten kunnen terugbetaald worden? OCMW Gent betaalt enkel producten terug die zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur en/of de lijst van de farmaceutische en parafarmaceutische specialiteiten.

Welke formulieren moeten voorgelegd worden? Voor de terugbetaling via derdebetaler door OCMW Gent van geneesmiddelen moet de patiënt volgende formulieren voorleggen:

  • Medische kaart afgeleverd door OCMW Gent (= A4- document “informatieformulier mbt medische hulp”), voorzien van een stempel van het OCMW Gent
  • Formulier voor aflevering medicatie - luik A en B, waarvan luik A door de voorschrijvende arts is ingevuld en de patiënt de rubriek “verzoek tot tenlasteneming” heeft ondertekend.
  • Geneesmiddelenvoorschrift

Medische kaart = Informatieformulier mbt medische hulp

De Medische kaart wordt per gerechtigde afgeleverd en vermeldt de periode en de draagwijdte van dekking. Sinds april 2014 worden door het OCMW Gent 4 types “medische kaarten” uitgereikt.
Kaart “type 1”, met terugbetaling van het volledige bedrag, komt het meest voor, maar de andere types, met slechts gedeeltelijke terugbetaling, kunnen uiteraard ook voorkomen.

Meer informatie

- Zie bijlagen

- Artikel: Terugbetalingstarieven pijnstillers voor chronische pijnpatiënten