Update - procedure voor een patiënt met verdenking van COVID-19 infectie

We volgen de situatie als huisartsenkring op de voet en hebben overleg met de overheid en de ziekenhuizen. Gezien de magere info die we vanuit de overheid krijgen, willen we u over nog een aantal bijkomende zaken informeren.

 

Procedure en staalname:

 • De eerste taak bestaat erin de patiënten correct en rustig te informeren. We voorzien dat de eerste lijn geconfronteerd zal worden met besmettingen, maar dat zal in een eerste fase vermoedelijk druppelsgewijs verlopen. De eerste stap is een goede gevalsdefinitie en goede triage. Via de website van Sciensano kan u de nieuwe procedure (26/2) terugvinden voor een patiënt met verdenking van een COVID-19 infectie. Ook de gevalsdefinitie is gewijzigd: https://epidemio.wiv-isp.be/ID/Pages/2019-nCoV.aspx
 • We vragen u om volgende procedure te volgen:
  1. Is er een risico op een coronabesmetting, overleg dan met de overheid en vraag of een staalname nodig is. Agentschap Zorg en Gezondheid Oost-Vlaanderen: 09/276.13.70. Buiten de kantooruren 02/512.93.89.
  2. Heeft u het nodige beschermende materiaal om de staalname zelf uit te voeren, volg dan de procedure van de staalname in bijlage. Uw gebruikelijk labo kan het staal ophalen. Vermeld dat het gaat om een mogelijke coronabesmetting en gebruik het laboformulier in bijlage. Het staal zal vervolgens naar het UZ Leuven of het UZ Gent gebracht worden voor analyse. Voor het verpakken van een verdacht geval van COVID-19 stalen dient het staal
   1. in een UTM-tube,
   2. in een hermetisch hersluitbaar plastic zakje,
   3. een gewatteerde envelop of een tweede hermetisch hersluitbaar plastic zakje geplaatst te worden
  3. Kan u de staalname niet zelf uitvoeren, verwittig het UZ Gent en stuur de patiënt door. Het UZ voorziet capaciteit om mogelijks besmette patiënten op te vangen totdat de huisartsen volledig georganiseerd zijn en al het nodige materiaal tot hun beschikking hebben.
 • Ernstig zieke patiënten of patiënten met ernstige comorbiditeit worden standaard verwezen naar een ziekenhuis. Hier dient u zelf geen staalname te doen. Wie minder ziek is, kan thuis blijven.
 • In de bijlage ‘hoe een staal afnemen’ vindt u enkele vragen en bijhorende antwoorden die het agentschap zorg en gezondheid ontvangen heeft.
 • De overheid heeft ingetekend op een groepsaankoop voor materiaal zoals de maskers om ook ons als gezondheidswerkers te beschermen. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer dit materiaal beschikbaar zal zijn en wanneer het verdeeld zal worden. Zodra we hier meer nieuws over krijgen, laten wij u dit zo snel mogelijk weten.
 • Op de wachtposten is het nodige beschermingsmateriaal aanwezig voor een staalname.

Meer info?